درباره سیلکر

سخنی از
مدیریت
آمدیم همراه با امید و صفا
آمدیم تا دل پر کنیم از نور خدا
هستی من از هستی تو دور نیست
جمعیم و با این قطره ها، دریاییست
چون که تو شکل دهی این گیتی
گیتی با اشکال تو شد بیش رنگی
پس رنگی بزن بر صحنه گیتی ای نقاش
تا که با هر رنگ ما شکل بگیرد این فراش

ماموریت هر فرد ایجاد یک ندا هست که از درونمایه اش برخواسته. هر فعلی که انجام میدهیم نشان از افکار ، نیت و ماموریتمان است. و تاثیر هر جز کار ما در کاری جمعی و گروهی تاثیر دارد. این صدای تنها یک فرد است حال که افکار و ماموریت گروهی چقدر تاثیرگذارتر است. ما جمع شدیم از یک فکر در ابتدای کار، ایجاد محصولی آرمانی برای هر ایرانی. این فکر تبدیل شد به ماموریت جمعی ما در سیلکر. خواستیم که افتخار کنیم به آنچه که می سازیم و رنگ میدهیم و به عرصه نمایش می گذاریم. این ماموریت و بینش روحیه ما را برای مبارزه با چالش ها و هموار کردن مسیر بالا برد. در مسیر بالا و پایین داشتیم ولی دیدیم که مخاطب ما هم این دیدگاه را پسندید ، با ما ارتباط برقرار کرد و خواسته خود را به ما گفت. بسیار خشنود از انتخاب این ماموریت زیبا ، عزممان جزم شد که بیشتر تلاش کنیم و لیاقت حضور در دستان و خانه های شما را با سیلکر داشته باشیم و امید داشته باشیم که روزی لیاقت حضور در دل های شما را هم داشته باشیم. امیدوارم که در این تعامل زیبا با هم رنگ های قشنگی را در هستی پراکنده کنیم.

با تشکر دکتر ماندانا صبور
ماموریت
سیلکر
آخرین
اخبار