فرستندهشرکت شفاتاب دارو
پیش فاکتور
تلفن:021-88100283
آدرس:تهران، خالد اسلامبولی(وزرا)، کوچه شفق، پلاک ۱۰
کدپستی:1513834714
#شناسهشرح کالاقیمت با ارزش افزودهمبلغ تخفیفتعدادمبلغ کل با ارزش افزودهیادداشت خرید
مبلغ کل با ارزش افزوده تومان
مبلغ کل با ارزش افزوده تومان
تومان