فرستندهشرکت شفاتاب دارو
پیش فاکتور
تلفن:۰۲۱۸۸۵۵۵۸۶۹
آدرس: تهران، خیابان وزرا، نبش کوچه ششم، پلاک ۱، واحد ۲
کدپستی:۱۵۱۱۷۴۵۷۴۹
#شناسهشرح کالاقیمت با ارزش افزودهمبلغ تخفیفتعدادمبلغ کل با ارزش افزودهیادداشت خرید
مبلغ کل با ارزش افزوده تومان
مبلغ کل با ارزش افزوده تومان
تومان